Zastavárna KOCIK Plzeň
Zastavárna KOCIK Plzeň
www.zastavarna-kocik.cz
Úvodní stránka Zástavy a výkup Prodej Zástavní řád Kontakt Mapa
Zastavárna KOCIK Plzeň

Zástavní řád

1. Zastavárna KOCIK,Vladimír Cihla a Roman Černý, provozuje běžnou zastavárenskou činnost. Půjčujeme peníze v hotovosti a pouze při současném zajištění pohledávky zajišťovacím převodem vlastnického práva k věci.

2. Na zajištění pohledávky přijímáme pouze věci movité, jako například zlato, stříbro, spotřební elektroniku, mobilní telefony, počítače a jiné.

3. Za zapůjčení peněz a úschovu věcí účtujeme režijní poplatek ve výši 10% ze zapůjčené částky za jeden týden, 20% za čtrnáct dní a 30% za měsíc. Poplatek je možné u vyšších částek snížit.

4. S ohledem na režijní náklady je minimální týdenní poplatek stanoven na 20.- Kč.

5. Smlouvu o zápůjčce a o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavíráme na dobu určitou, a to na jeden, dva, tři nebo čtyři týdny. Výjimečně je možné smlouvu uzavřít i na dobu delší.

6. Poplatek uvedený na smlouvách hradí dlužník v plné výši i v případě, že vyzvedává věc ještě před skončením dohodnutého termínu.

7. Prodloužit dobu splatnosti zápůjčky je možné pouze po zaplacení uplynulého poplatku.

8. Věci vydáváme pouze vydlužiteli a pouze na platnou Smlouvu o zápůjčce a o zajišťovacím převodu vlastnického práva.

9. Věci zásadně nepředvádíme třetím osobám a vyhrazujeme si právo nevydat je ani vydlužiteli před uhrazením dlužné částky.

Těšíme se na vaši návštěvu
V Plzni, 1.1.2014

Kompletní znění zástavního řádu Zastavárny KOCIK naleznete na níže uvedeném odkazu.

Zástavní řád (pdf)

TITULNÍ STRÁNKA | ZÁSTAVY A VÝKUP | PRODEJ | ZÁSTAVNÍ ŘÁD | KONTAKT | MAPA
© copyright 2014, Zastavarna-kocik.cz, Internetovestranky.com
Veškerý textový a obrazový materiál je majetekem Zastavarny KOCIK
Google+